cover image
Szövetség

TAO-tájékoztatás a közbeszerzési kötelezettségekről

2023. február 23. 17:11

Fontos változás 2023-ra: valamennyi olyan, nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenységet ellátó szervezet, amelynek működése többségi részben TAO, vagy egyéb állami támogatásból biztosított, a Kbt. hatálya alá került.

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2023. január 1-jén hatályba lépett módosításával – a támogatás fogalmának és kivételeinek teljes körű hatályon kívül helyezésével – valamennyi olyan, nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenységet ellátó szervezet, amelynek működése többségi részben TAO, vagy egyéb állami támogatásból biztosított, a Kbt. hatálya alá került.

A törvényt módosító jogszabály indoklása alapján a módosítás célja a támogatás fogalmának kiterjesztése volt az Európai Unió Bírósága jogértelmezésének megfelelően valamennyi pozitív juttatásra.

A jogszabálymódosításra tekintettel, a fenti feltétel szerint érintett sportszervezetek 2023. január 1. napjától jellemzően klasszikus ajánlatkérőként a Kbt. hatálya alá tartoznak, ebből adódóan valamennyi, a Kbt. egybeszámítási szabályaira tekintettel megállapított, közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseiket megelőzően közbeszerzési eljárással kell kiválasztaniuk a szerződő partnereiket.

A 2023. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról a Közbeszerzési Hatóság honlapján található információ:
https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/elnoki-tajekoztatok/a-kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-tajekoztatoja-a-2023-januar-1-jetol-iranyado-kozbeszerzesi-ertekhatarokrol/

A saját jogán nem ajánlatkérő szervezetek a támogatásból megvalósuló beszerzésük vonatkozásában fennálló közbeszerzési kötelezettségére a Kbt. 5. § (2) bekezdése az irányadó.

A Kbt. 2023. január 1. napjától hatályos módosítása okán a sportszervezeteknek közbeszerzési szakértővel történő egyeztetés javasolt.

A közbeszerzési kötelezettséget érintő esetleges későbbi változásokról az MVLSZ tájékoztatást nyújt.

Budapest, 2023. február 23.

MVLSZ Iroda
Szövetségi hírek