cover image
Egyéb

TÁJÉKOZTATÁS

2023. április 13. 13:26

a Közbeszerzési Hatóság látvány-csapatsportágak Tao. tv. szerinti támogatását érintő közbeszerzési kötelezettség kapcsán kiadott állásfoglalásáról

 
mvlszlogo20170123.jpg TÁJÉKOZTATÁS
 
a Közbeszerzési Hatóság látvány-csapatsportágak Tao. tv. szerinti támogatását érintő közbeszerzési kötelezettség kapcsán kiadott állásfoglalásáról
 
Az MVLSZ Iroda a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2023. január 1-jén hatályba lépett, a látvány-csapatsportágak Tao. tv. szerinti támogatását érintő módosításáról 2023. február 23-án tájékoztatta a sportszervezeteket.
 
Az MVLSZ tájékoztatását követően a Közbeszerzési Hatóság - a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának megkeresésére - rendelkezésre bocsátotta állásfoglalását a jogszabálymódosítás vonatkozásában, amely alapján az alábbiakra hívjuk fel a tisztelt Sportszervezetek figyelmét.
 
Az állásfoglalás alapján a Tao. tv. szerinti támogatások, felajánlások bizonyos esetekben megalapozhatják a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti, illetve a Kbt. 5. § (2) bekezdés szerinti ajánlatkérői minőséget, ez azonban nem tekinthető „automatikusnak". A közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét minden esetben, külön-külön a Kbt. 5. § (1), valamint (2) bekezdése alapján kell vizsgálni.
 
Elsőként vizsgálni kell azt, hogy a támogatást nyújtó vállalkozás a Kbt. szerinti ajánlatkérő szervezetnek minősül-e. Amennyiben maga a támogatást nyújtó adózó Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérő szervezet, a látvány-csapatsport támogatás az uniós közbeszerzési irányelvek és a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó támogatástípusnak minősül, így közbeszerzési kötelezettséget von maga után.
Fontos továbbá, hogy amennyiben az adott esetben a Kbt. 5. § (2) bekezdése szerinti közbeszerzési kötelezettség nem is állapítható meg, ebből még nem következik, hogy a Kbt. más rendelkezései alapján ne tartozhatna az adott beszerző az ajánlatkérői körbe.
 
Az állásfoglalásban közöltek szerint a Kbt. 5. § (1) bekezdésének e) pontjában hivatkozott működés finanszírozásához nyújtott „támogatás" közbeszerzési jogi szempontból nem esik egybe a Kbt. 5. § (2) bekezdésében hivatkozott támogatás fogalmával, különbséget kell tenni a célhoz kötött támogatások és a hosszabb távú, ún. működési finanszírozás között. Az ajánlatkérői minőség a működés finanszírozása szempontjából vizsgálandó azzal, hogy a látvány-csapatsport támogatások figyelembevétele mellett az érintett szervezet egyéb bevételeit, illetve annak mértékét is szükséges vizsgálni a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hatály megállapítása szempontjából.
 
Az állásfoglalás a Kbt. módosításakor már hatályban lévő beszerzésekre is iránymutatást ad. Eszerint a folyamatban lévő kivitelezések esetében a beszerzési igény keletkezése az irányadó, így amennyiben a beszerzési igény a Kbt. módosításának a hatálybalépése után keletkezett, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni szükséges függetlenül attól, hogy a beszerzési igény alapját képező jogviszony 2023. január 1. napját megelőzően jött létre.
 
Összességében megállapítható, hogy a jogszabálymódosítás nem von maga után minden esetben közbeszerzési kötelezettséget, így a Kbt. hatályát esetről esetre kell vizsgálni, melyre tekintettel a sportszervezeteknek közbeszerzési szakértővel történő egyeztetés javasolt.
 
 
Az MVLSZ Iroda a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalását a sportszervezet edina.kollar@waterpolo.hu címre megküldött kérelme esetén rendelkezésre bocsátja.
 
Az MVLSZ Iroda tájékoztatja ugyanakkor a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatára hivatkozással az állásfoglalásokban adott jogértelmezés nem bír kötelező erővel, az mindösszesen tájékoztató jellegű, célja a helyes jogalkalmazás elősegítése.
 
Budapest, 2023. április 13.
MVLSZ Iroda
 
Vízilabda hírek