Szombaton közgyűlés a Duna Arénában!

2023. február 03. 19:01

Csupán emlékeztetőül tagszervezeteink számára: szombaton, azaz február 4-én, 11 órától rendkívüli közgyűlést tart a Magyar Vízilabda Szövetség.

Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

A meghívót természetesen minden tagszervezet időben megkapta, de azért szerepeljen itt is, még egyszer:
"A Magyar Vízilabda Szövetség rendes tagjainak figyelmébe
MEGHÍVÓ

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége – a Szövetség Alapszabályának 20. §-a szerint – a Szövetség Rendkívüli Közgyűlését 2023. január 31-én 7,00 óra időpontban összehívta. A Rendkívüli Közgyűlés helyszíne: Duna Aréna, Konferenciaterem (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.).

A Rendkívüli Közgyűlés tervezett napirendjét a Szövetség Elnöksége - az Alapszabály 16. § 1. pontjában, illetve a 21. § 2.28. pontjában meghatározottak alapján - az alábbiak szerint határozta meg:

1. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
2. A Magyar Vízilabda Szövetség Alapszabályának módosítása
3. Jelölőbizottság előterjesztése alapján jelöltek állítása a Magyar Vízilabda Szövetség vezető tisztségeire
4. A Magyar Vízilabda Szövetség alelnöki tisztségére (az OB I-es Liga jelölése alapján) és elnökségi tagi tisztségére történő jelölés
5. A Magyar Vízilabda Szövetség alelnökének megválasztása
6. A Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi tagjának megválasztása
7. Egyebek

Az Alapszabály 14. § 3. pontja szerint az egyes tagokat megillető képviselők számát az Elnökség által e célra létrehozott eseti bizottság határozatban állapítja meg, és erről az érdekelteket írásban értesíti a közgyűlés összehívásáról szóló értesítés megküldésével egyidejűleg. E határozat ellen bármelyik érdekelt 8 napon belül fellebbezhet a Szövetség Elnökségéhez. Erre tekintettel csatoltan megküldjük – az Alapszabály 14. § 2. pontja alapján meghatározott – szavazati pontértéket tartalmazó listát. A tagok annyi szavazattal képviseltethetik magukat, ahány szavazattal a lista alapján rendelkeznek. A közgyűlésen összevont (többes) képviseletnek nincs helye. Egy meghatalmazott kizárólag egy szervezet képviseletében járhat el, és a képviselők kizárólag egy szavazattal rendelkeznek.

Az Alapszabály 14. § 4. pontja alapján a Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig írásban be kell jelenteniük azt a személyt (azokat a személyeket), aki(k) szavazati joggal rendelkezve látja (látják) el képviseletüket. A meghatalmazás a jogi személy tag bejegyzett képviselőjének aláírásával érvényes. A közgyűlés megkezdését követően érkező meghatalmazottak szavazati joggal a közgyűlésen nem vehetnek részt.

Az Alapszabály 15. § 1. pontjának megfelelően a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező képviselők ötven százaléka plusz legalább egy képviselő jelen van.

Az Alapszabály 16. § 4.1. pontja szerint a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az Alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 4.2. pont szerint a napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Az Alapszabály 18. §-a szerint a közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak több mint felének "igen" szavazatával hozza. A szakszövetség Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség elnökének, társ- illetve alelnökeinek, elnökségi tagjainak, az ellenőrző testület elnökének és tagjainak megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak a szavazatok egyharmadával indítványozzák. Ha az egyes tisztségekre, elnökségi helyekre vonatkozóan a mandátumok száma megegyezik a jelöltek számával, a közgyűlés jelöltekként nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselők megválasztásáról, amennyiben a közgyűlés ezt előzetesen megszavazza.

Az Alapszabály 15. § 2. pontja szerint, ha a közgyűlés határozatképtelen, akkor a közgyűlést ismételten össze kell hívni.
A megismételt Rendkívüli Közgyűlés időpontja: 2023. február 4. 11,00 óra.
A megismételt Rendkívüli Közgyűlés helyszíne: Duna Aréna, Konferenciaterem (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.).

A megismételt Rendkívüli Közgyűlés – az Alapszabály 15. § 2. pontjára figyelemmel – az eredeti napirendi pontokban a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2023. január 9.

A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége nevében

Madaras Norbert
elnökE.ON Férfi OB I.

FTC Telekom - BVSC-Zugló

2023. febr. 11. 13:00

E.ON Férfi OB I.

Tigra-Zf-Eger - BVSC-Zugló

2023. febr. 15. 18:15

E.ON Női OB I.

FTC-Telekom - Tigra-Zf-Eger

2023. febr. 18. 14:05

E.ON Női OB I.

FTC-Telekom - DFVE

2023. márc. 11. 13:00

Férfiválogatott-FTC kétkapus gyakorlás (2023. január 6., fotók: Kovács Anikó)
A férfiválogatott edzése 2023. január 4-én (Fotók: Kovács Anikó)
Közreműködők, egyesületek
Bizottságok