TAO

A MAGYAR VÍIZILABDA SZÖVETSÉG ÁLTAL KIADOTT TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 2014/15-ös programokra vonatkozóan

 Letöltés  

KIMUTATÁS A 2014-2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEKRŐL (2014.10.14.)

 Letöltés  

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2013/2014-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA

 ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2013/2014-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására - Letöltés  

 TAO-elszámolás 1. sz. melléklet – összesített elszámolási táblázat - Letöltés  

 TAO-elszámolás 2. sz. melléklet - könyvvizsgálói összesítő adatlap - Letöltés  

 Részletező elszámolási táblázat 100.000 forint alatti számlákhoz - Letöltés  

 Saját busz költségelszámolás minta - Letöltés  

2013/14 sportfejlesztési programok kapcsán változásbejelentés/programmódosítás benyújtása

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy 2013/14 sportfejlesztési programok kapcsán változásbejelentés/programmódosítás benyújtására 2014. május. 31-ig van lehetőség az infrastruktúra fejlesztések kivételével.

Kérjük a sportszervezeteket, hogy az elektronikus felületsegítségével az "EGYÉB KÉRELMEK" menüpont segítségével nyújtsák be a kérelmüket. Kérjük, hogy lehetőség szerint az alábbi dokumentumok értelemszerű kitöltésével készítsék el a kérelmüket, és az aláírt, scannelt anyagokat töltsék fel a dokumentumok közé.

Valamennyi dokumentum feltöltését követően lényegre törően fogalmazza meg a program által felajánlott helyre a kérelmét. A végén a kérelem legenerálása és aláírását követően a kérelem státuszát a legördülő menüben állítsa át "Benyújtva"státuszra, ekkor tudjuk a kérelme bírálatát elkezdeni.

 Személyi változásbejelentő betétlap - Letöltés  

 Tárgyi eszközváltozás bejelentő betétlap - Letöltés  

 Utánpótlásváltozás bejelentő betétlap - Letöltés  

 Adatváltozásbejelentő betétlap - Letöltés  

 Előlap - Letöltés  

Bejelentési kérelem (minta) Személyi változásbejelentő betétlap Változás bejelentési kérelem (minta) Tárgyi eszközváltozás bejelentő betétlap Változás bejelentési kérelem (minta) Utánpótlásváltozás bejelentő betétlap Változás bejelentési kérelem (minta) Adatváltozásbejelentő betétlap Változás bejelentési kérelem (minta)Előlap

Új Negyedéves Előrehaladási Jelentés Minta a vízilabda sportszervezetek részére

Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy módosult a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretei között nyújtott támogatásfelhasználásával kapcsolatban benyújtandó negyedéves előrehaladási jelentések minta dokumentuma, amelyet a Magyar Vízilabda Szövetség TAO Ellenőrzési Csoportja részére kell eljuttatni a következő címre: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Fsz. 6. (Magyar Sport Háza, az egykori Nemzeti SportIntézet irodája).

Letöltés (0,08 Mb) 2014 január 1-től a jogszabályváltozások következtében új együttműködési megállapodás és kiegészítő támogatási szerződés minták kerültek kidolgozásra

Ezen javasolt szerződés, megállapodás tervezetek letölthetők!

Kiegészitő Sportfejlesztési támogatási szerződés - Letöltés (0,03 Mb) 

Együttműködési megállapodás látvány csapatsport támogatása - Letöltés (0,05 Mb) 

2013 2. félévi jóváhagyott Támogatási Igazolások

Letöltés (0,14 Mb) 


2013 2. félévi jóváhagyott Sportfejlesztési Programok

Letöltés (0,08 Mb) 


NAV közlemény 2013. 10. 31-én.

Letöltés (0,68 Mb) 

Kiegészítő támogatások

Ezúton tájékoztatjuk tagszervezeteinket, hogy az MVLSZ 2013.szeptember 3-ai elnökségi ülésén hozott határozata alapján a kiegészítő támogatásokból az egyesületeknek támogatást biztosít.
Az erre a célra beérkező támogatásokat az MVLSZ az alábbiütemezés szerint fizeti ki az egyesületek felé – a visszaérkezett támogatási szerződések alapján:

1. elszámolási határidő: 2014. január 15.
2. elszámolási határidő: 2014. április 31.
3. elszámolási határidő: 2014. július 15.

A támogatási szerződés hamarosan letölthető formában itt hozzáférhető.

Segédlet a támogatási igazolások kiadásához

Letöltés (0,30 Mb) Kedves Sportszervezetek!

Alább letölthető a MVLSZ és a támogatók között köttetendő támogatási szerződés minta.

Kérjük a 2013/14 adóévre szóló támogatási igazolások kiállítása kapcsán a - korábbi közleményben közölt a sportszervezet és a támogató között létrejövő - új együttműködési megállapodás mellett a támogatóval ezen szerződés megkötéséről állapodjanak meg. Kérjük a feltett mintát használják, csak a szerkeszthető részek esetében változtassanak a szerződéstervezeten.

Támogatási igazolások (TIG) kiállításának eljárásmenete a következő

TIG benyújtása: minden 2013/14 sportfejlesztési programhoz kapcsolódó TIG-et az elektronikus felület segítségével kell benyújtani.
A jogszabályban előírt dokumentumok elektronikus feltöltésén kívül kérjük a támogató és a sportszervezet között megkötött "új típusú" együttműködési megállapodás, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szóló szerződés a támogató által aláírt szerződését feltöltését. Egyúttal papír alapon kérnénk postai úton a kiegészítősportfejlesztési támogatás 3 eredeti példányának megküldését a MVLSZ részére.

TIG átadása a sportszervezet részére
Elektronikus úton az elektronikus kezelő felületen történik.

TIG és kiegészítő sportfejlesztési támogatásszerződésének 1 példányának átadása a támogató részére postai úton fog történni.

Támogatási szerződés - Letöltés (0,45 Mb) 
Sportszervezetek Figyelem!

107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2013. május 19-i hatállyal módosította a látvány-csapatsportok támogatásának szabályait. Ennek megfelelően a 2013/14 évi sportágfejlesztési programok esetében a sportszervezet és társasági adóját felajánló gazdasági társaság között az alábbi együttműködési megállapodás és hozzá kapcsolódó 1. számú tájékoztató minta alkalmazása az irányadó.
A Magyar Vízilabda Szövetség és a társasági adóját felajánló gazdasági társaság között köttetendő támogatói/szponzorációs szerződés mintát és feltételrendszert hamarosan közzétesszük a weboldalon.

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Letöltés (0,83 Mb) 

MVLSZ-NSI SF Program Jóváhagyás

Letöltés (0,62 Mb) 

MVLSZ-NSI SF Program 2013-2014

Letöltés (0,49 Mb) 

Együttműködési megállapodás - minta

Letöltés (0,52 Mb) 

NSR_TAO_eAlairas_tajekoztato

Letöltés (1,29 Mb) 

ÖSSZEFOGLALÓ a változásokról 2013_2014

Letöltés (412,56 Kb) 


U18-as vb: Magyarország-Olaszország 11-4 (Fotók: Dobos Sándor)
6. BENU Kupa: Magyarország-Franciaország 14-10 (Fotó: Kovács Anikó)
Közreműködők, egyesületek
Bizottságok