TAO TÁMOGATÁSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE

107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet - 2015. július 1-jétől hatályos
Letöltés (121 Kb) 

A legújabb (2012.04.19) TAO változások a NEFMI összeállításában.
A NEFMI összeállítása "kötelező olvasmány" mindekinek a a TAO témával foglalkozik.
Letöltés (93,5 Kb) 

AZ ÚJ TAO MÓDOSÍTÁS. A támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendelet.
Magyar Közlönyben megjelent a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2012 (IV.13) számú. Kormány rendelet. Letölthető innen.
Letöltés (302,85 Kb) 

2011. évi LXXXII. törvény
A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Letöltés (82,81 Kb) 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
A látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Letöltés (128,95 Kb) 

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
a látványcsapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Letöltés (48,42 Kb) 

1996. évi LXXXI. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról

Letöltés (410,59 Kb) 

1996. évi LXXXI. törvény (TAO)
Kivonat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló Tv. érdekesebb részeiből


Letöltés (150,99 Kb) 


Split, Eb: a férfidöntő és az éremátadás képei (Fotók: Kovács Anikó)
Split, Eb: a döntő előtti utolsó átmozgató edzés (Fotók: Dobos Sándor)
Közreműködők, egyesületek
Bizottságok